Az alábbi Felhasználási feltételekhez igazodik minden jogi viszony, amely a Tiplino.hu szolgáltatásai használata során jön létre.

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  1. A www.tiplino.hu címen, valamint a Tiplino mobilalkalmazáson elérhető internetes szolgáltatás (a továbbiakban csak "Szolgáltatás") üzemeltetője a Tipli s.r.o., cégjegyzékszám: 05399092, Na Poříčí 1067/25, 110 00 Prága 1 székhellyel, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság kereskedelmi jegyzéktárában, C részleg, 263037 sz. betét (a továbbiakban csak "Üzemeltető").
  2. Az alábbi feltételek szabják meg a Szolgáltatás Üzemeltetője és a felhasználók közti kölcsönös jogokat és kötelességeket (a továbbiakban csak "Feltételek") azzal, hogy felhasználó alatt minden olyan személyt értünk, aki bármilyen módon használja a Szolgáltatást (a továbbiakban csak "Felhasználó"). Minden Felhasználó köteles a Szolgáltatás használata előtt alaposan megismerkedni a Feltételekkel, és abban az esetben, ha nem ért egyet velük, tartózkodni a Szolgáltatás használatától. A Felhasználó egyetértését a Feltételekkel a Szolgáltatás használatával fejezi ki, és köteles azt megerősíteni a felhasználói fiók céljából létrehozott regisztráció esetén (a továbbiakban csak "Regisztráció").
  3. A Szolgáltatás célja lehetővé tenni a Felhasználóknak a cashbackjutalmak szerzését a harmadik feleknél vásárolt termékekért vagy szolgáltatásokért, illetve bónuszjutalmak szerzését (a továbbiakban csak "Jutalom"). A Szolgáltatás teljesen ingyenes.
  4. A Szolgáltatás használatához elengedhetetlen az internetkapcsolat. Az internetkapcsolat költségei a Felhasználót terhelik azzal, hogy az nem különbözik az alaptarifától.
 2. REGISZTRÁCIÓ

  1. A Jutalmak megszerzésének feltétele a Szolgáltatásra való Regisztráció, mivel a felhasználói fiók elengedhetetlen a Jutalmak bejegyzéséhez és kifizetéséhez.
  2. A felhasználói fiók közvetlenül a Regisztráció után jön létre. A Szolgáltatásra regisztrálhat e-mail-címmel vagy Facebookon létrehozott személyes fiókkal, Apple- vagy Google-fiókkal, azzal a feltétellel, hogy csak saját és létező e-mail-címről, illetve hiteles Facebook-, Google- vagy Apple-fiókról lehet szó. Minden Felhasználó csak egy Regisztráció létrehozására jogosult, és köteles valódi és pontos személyes adatokat feltüntetni. A Regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó köteles szükség esetén frissíteni. Amennyiben a Felhasználó több Regisztrációt hoz létre hamis adatokkal vagy egyező azonosító adatokkal (pl. telefonszám, bankszámlaszám) több Regisztráción belül, ez a Feltételek megszegésének minősül, és az Üzemeltetőnek joga van az ilyen fiókot törölni. A Felhasználó csak olyan berendezésen használhatja a Szolgáltatást, illetve igazgathatja a felhasználói fiókját, amelyet nem a Szolgáltatás más Felhasználójával együtt használ.
  3. A Felhasználó bármikor és indoklás nélkül kérvényezheti a felhasználói fiókjának törlését a Szolgáltatásban, mégpedig írásban az Üzemeltető címén vagy e-mailben az ugyfel@tiplino.hu címen.
  4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatásban használt bejelentkezési adatait titokban tartani, és nem jogosult harmadik személynek engedélyezni a felhasználói fiókja használatát. Ezen kötelesség be nem tartása esetén a Felhasználó felelős minden kárért, amely felhasználói fiókja harmadik fél általi használata során keletkezik. A Felhasználó biztonsági okokból köteles a Szolgáltatáshoz való hozzáféréskor egyedi jelszót használni, amely különbözik az e-mail-fiókjához használt hozzáférési adatoktól és más belépési adatoktól, amelyeket az interneten használ.
 3. JUTALMAK

  1. Az Üzemeltető cashbackszolgáltatás szolgáltatójaként lép fel, ill. biztosítja a Felhasználó részére a Jutalom biztosítására és kifizetésére irányuló tevékenységet, mégpedig az Üzemeltető szerződő partnerei által kínált termékek és szolgáltatások kifizetett árából (a továbbiakban csak "Partnerek") azzal, hogy hogy a szolgáltatások nyújtásáért az Üzemeltető provízióban részesül (a továbbiakban csak "Provízió"). Az Üzemeltető semmilyen esetben sem a termék eladója vagy a szolgáltatás nyújtója, amelyek a vásárlás vagy rendelés tárgyát képezik, és nem felelős a kézbesítésükért és az esetleges hibáikért, valamint az Üzemeltetőnél nem lehetséges érvényesíteni egyéb jogokat a vásárlással kapcsolatban.
  2. A termékek és szolgáltatások egyes Partnereknél való vásárlása után járó Jutalom aktuális értéke fel van tüntetve a Partnerek Szolgáltatás felületén lévő profilján. A Jutalom kiszámolásához való alapot (ti. hogy tartalmaz-e adót és más illetékeket, szállítási költséget és a használt fizetési módot, kedvezményeket stb.) a Partner határozza meg, így az egyes Partnereknél különböző lehet.
  3. A Jutalom megszerzéséhez elengedhetetlen, hogy a Felhasználó bejelentkezzen a felhasználói fiókjába az Üzemeltetőnél a termék vagy szolgáltatás vásárlásának pillanatában, mégpedig a Szolgáltatás felületén található Partner profilján lévő hivatkozásra kattintva. A Felhasználó végberendezésén található böngésző beállításai lehetővé kell hogy tegyék a sütik mentését. A Szolgáltatás és a Partner összeköttetését és a vásárlás azonosítását biztosító technológia szolgáltatója harmadik fél, így az Üzemeltető nem tudja garantálni a Jutalom automatikus jóváírását és működését, és az esetlegesen nem jóváírt Jutalomért nem felelős. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást olyan berendezésen használni, amelyen nem osztozik a Szolgáltatás más Felhasználójával.
  4. A vásárlásért játó Jutalmat rendszerint a vásárlást követő 48 órán belül jóváírjuk a Felhasználónak, mégpedig jóváírt Jutalom formájában, amely várakozik a Partner megerősítésére (a továbbiakban csak "Jóváírt jutalom"). Abban az esetben, ha ezen időtartamon belül nem kerül sor a Jóváírt jutalom jóváírására a Felhasználó fiókjában, a Felhasználó érvényesítheti a reklamációt a Jóváírt jutalom jóváírásának tárgyában az ún. Elégedettségi garancia [*3.7*] cikkelyének keretén belül. A Partner ezután megerősíti a Jóváírt jutalmat rendszerint a vásárlást követő 70 napon belül, és az adott Jutalom hozzáíródik a felhasználói fiókhoz mint kifizetendő megerősített Jutalom (a továbbiakban csak "Megerősített jutalom"). A Jutalom megerősítésére nem kerül sor, ha valamelyik szerződő fél eláll a szerződéstől. A Megerősített jutalmak kifizetése már 1 Ft összegtől kérvényezhető.
  5. A vásárlásokért kapott jutalmakon túl a Felhasználó Bónusz jutalmakat is szerezhet (továbbá csak „Bónusz jutalmak”). A Felhasználó Bónusz jutalmakat játékban vagy marketing akciókban való részvételért, bizonyos műveletekért, mint pl. bővítmény böngészőbe telepítése vagy a Szolgáltatás ajánlásáért (3.6. cikkely) szerezhet, vagy mint utólag jóváírt kompenzáció az Elégedettségi garancia keretein belül. A Bónusz jutalmakat a Felhasználó abban az esetben fizettetheti ki, ha a Felhasználói fiókjában legalább 1500 Ft vásárlásból származó, kifizetetlen, megerősített jutalma van, azonban ezt a határt az Üzemeltető konkrét esetekben megváltoztathatja. A Bónusz jutalmak érvényességi ideje 2 év a Bónusz regisztrációjától számítva a Felhasználó Felhasználói fiókjában, ha az Üzembentartó nem határozza meg másként. Azok a Bónusz jutalmak, amelyek nem kerültek kifizetésre az érvényességi idő alatt, elvesznek és a Felhasználó nem jogosult az ilyen Bónusz jutalmak kifizetésére.
  6. Az Üzemeltető lehetővé teszi a Felhasználó számára Bónuszjutalom szerzését a Szolgáltatás ajánlásért. A Szolgáltatást egy személyes és egyedi referral link segítségével lehet ajánlani, amely elérhető a https://www.tiplino.hu/ajanlas-baratoknak címen. A hivatkozáson keresztül újonnan regisztrált Felhasználóért, aki a Szolgáltatáson keresztül legalább egy vásárlást véghez visz, és a Megerősített jutalmai összege eléri a 700 Ft-ot (ezt az összeget az Üzemeltető bizonyos konkrét esetekben megváltoztathatja), a Felhasználó Bónuszjutalmat szerez, amelynek aktuális értéke, a megszerzésének további feltételei és az így megszerezett Bónuszjutalmak számának korlátozása megtalálható a Szolgáltatás felületén (https://www.tiplino.hu/ajanlas-baratoknak). A Szolgáltatás ajánlásáért szerzett Bónuszjutalmak értékét, ugyanúgy a megszerzésének további feltételeit az Üzemeltetőnek jogában áll bármikor megváltoztatni. Szigorúan tilos a személyes referral link megosztása a Partnerek weboldalán vagy a közösségi oldalakon található profiljukon.
  7. Az Üzemeltető a Felhasználóknak ún. Elégedettségi garanciával szolgál. Abban az esetben, ha a Jóváírt jutalom jóváírása nem történik meg legkésőbb a Partnernél bekövetkezett vásárlást követő 48 órán belül, és egyúttal minden más ezen Feltételek által szabott feltétel be van tartva, az Üzemeltető a reklamáció alapján a Felhasználónak kompenzációt nyújt saját megítélése alapján Bónuszjutalom vagy más kedvezmény formájában.
  8. Ahhoz, hogy az Üzemeltető kifizesse a Felhasználónak a jutalmát, a Felhasználó köteles kitölteni a felhasználói fiókját a telefonszámával és a bankszámlaszámával együtt, amely ugyanolyan néven van vezetve, mint a Szolgáltatás felhasználói fiókjában megadott név. A Megerősített jutalmak kifizetése már 1 Ft összegtől kérvényezhető. A Bónuszjutalmak kifizetését akkor lehet kérvényezni, ha a Felhasználó fiókján legalább 1400 Ft nem kifizetett, termékek vagy szolgáltatások vásárlásáért szerzett Megerősített jutalom található azzal, hogy ezt az összeget az Üzemeltető bizonyos konkrét esetekben megváltoztathatja. A Jutalmak a Felhasználó a Szolgáltatás felületén benyújtott kérelme alapján fizetődnek ki.
  9. Az Üzemeltető nem köteles a Felhasználónak bármilyen Jutalmat nyújtani, és a Felhasználónak nincs joga a Jutalom kifizetését kérvényezni. A Jutalom nem lesz kifizetve a következő esetekben:
   1. A Felhasználó részén fellelhető okból kifolyólag nem lehet azonosítani a vásárlás megtörténtét;
   2. A Jutalom nem Megerősített jutalom (ti. a Jutalom bármilyen okból kifolyólag nem lett megerősítve a Partner által) vagy Bónuszjutalom;
   3. A Jutalom összege nem érte el a kifizetéshez szükséges minimális értéket;
   4. Letelik a Jutalom ezen Feltételek által meghatározott érvényességi ideje;
   5. A felhasználói fiók törölve lett a Jutalmak kifizetésének kérvényezése előtt;
   6. A Partner nem fizeti ki az Üzemeltetőnek a províziót a végbement vásárlás közvetítéséért;
   7. A Jutalom megszerzése ezen Feltételek megszegése által történt;
  10. Olyan kedvezmény (kedvezmény-kód, kupon, ajándékkártya, hűségpontok) használata esetén, amely nem a szolgáltatást Üzemeltető weboldaláról származik, megtörténhet, hogy a Jutalom nem kerül regisztrációra a Felhasználó felhasználói fiókjába.
  11. A Felhasználó nem jogosult bármilyen Jutalom kifizetésének kérvényezésével közvetlenül a Partnerhez fordulni, és köteles a Szolgáltatással kapcsolatos bármilyen problémával az Üzemeltetőhöz fordulni.
  12. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jutalom adóztatás alá eshet az érvényes jogi előírások szerint, és az adóztatásért kizárólag a Felhasználó felelős.
  13. A felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha két éven belül legalább egy áru és/vagy szolgáltatás vásárlásáért járó jutalom nem kerül jóváírásra a felhasználó felhasználói számláján, úgy a vevő számláján lévő összes jutalom megszűnik. Ebben az esetben a jutalmak kártérítés nélkül lejárnak.
 4. KEDVEZMÉNYEK

  1. A Jutalmakon kívül a Szolgáltatás Üzemeltetője információkat is nyújt a Felhasználóknak a Partnerek által nyújtott kedvezményekről és kedvezményes kuponokról, amelyeket a vásárlás során felhasználhat. A kedvezményekről szóló információk kizárólag a Partnerek közvetített információi, így az Üzemeltető nem kezeskedik a helyességükért, teljességükért és felhasználhatóságukért, és nem felelős a Felhasználó káráért, amely a felhasználásukkal keletkezett.
  2. A Szolgáltatás által közölt Információk kizárólag tájékoztató jellegűek, semmilyen esetben sem képeznek ajánlatot (ajánlatot szerződés megkötésére) vagy nyilvános ígéretet a Partner vagy az Üzemeltető részéről. Amennyiben a Felhasználó közvetlenül a Partnertől szerzett információiból nem következik más, a kedvezményekre, amelyekről a Szolgáltatás információkat közölt, nem keletkezik jogigény, és ezek a kedvezmények jogilag nem behajthatók. Az Üzemeltető nem felelős a kedvezmények törléséért vagy korlátozásáért, esetleg más változásért a kedvezmények feltételeiben a Partner részéről.
 5. ADATVÉDELEM

  1. A Szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatosan megadott privát szféra és a személyes adatok védelmének alapelvei egy különálló dokumentumban találhatóak a https://www.tiplino.hu/egyetertes-a-szemelyes-adatok-felhasznalasaval címen, amelyek elválaszthatatlan részét képezik ezen Feltételeknek. A Feltételekkel együtt a Felhasználó egyetért az alábbi adatvédelmi elvekkel is.
 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A Felhasználó nem jogosult az Üzemeltető megalapozott érdekével és/vagy annak céljával ellentétben használni a Szolgáltatást, vagy bármilyen módon kijátszani a Szolgáltatás működésének alapelveit.
  2. Az Üzemeltető jogot formál arra, hogy ha a Felhasználó bármilyen módon megsérti ezen Feltételeket vagy más kötelező jogi előírásokat, saját elbírálása és a megszegés mértéke alapján nem köteles jóváírni vagy kifizetni a Jutalmat és/vagy kárpótlás nélkül törölni a felhasználói fiókját.
  3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás része vagy tartalma, beleértve az Információkat, jogilag védett szellemi tulajdont képezhet. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a www.tiplino.hu címen elérhető webkiterjesztés által használhatja, illetve a Tiplino mobilalkalmazás segítségével az Üzemeltető által szándékolt általános használat céljából. Érdeklődés estén a Felhasználó telepítheti a Tiplino böngészőbe való add-on kiegészítőjét abból a célból, hogy az automatikusan figyelmeztesse a Partnerektől lehetségesen megszerezhető Jutalmakra a weboldaluk látogatásakor. A Szolgáltatást, annak bármelyik részét vagy tartalmát nem engedélyezett más célból használni az Üzemeltető vagy az adott jogok tulajdonosa, főképp a Partnerek előzetes engedélye nélkül.
  4. A Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem használhat olyan eljárásokat, szoftvereszközöket vagy szkripteket, amelyek negatív hatással lehetnek a Szolgáltatás működésére, elsősorban amelyek megzavarnák a Szolgáltatás működőképességét vagy az aránytalan megterhelését okoznák. A Felhasználó nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szolgáltatásba való jogtalan beavatkozást képezne a céljára és a működésére való tekintettel.
  5. Az Üzemeltető jogot formál arra, hogy a Szolgáltatásnak nem kell folyamatosan elérhetőnek lennie, mégpedig technikai problémák vagy rendszeres karbantartás miatt. Az Üzemeltető jogot formál a Szolgáltatás változtatására vagy bármikori beszüntetésére. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználónak okozott károkért, amelyek a Szolgáltatás elérhetetlensége, változásai vagy működésének beszüntetése miatt következtében létre.
  6. Az Üzemeltető jogosult ezen Feltételeket bármikor a szükséges terjedelemben egyoldalúan megváltoztatni, mégpedig a Szolgáltatás változása, az Üzemeltető oldalán létrejött változások vagy az érvényes jogi előírások változásának értelmében.
  7. Abban az esetben, ha az Üzemeltető és a Felhasználó (aki egyben fogyasztó is) között vita jön létre, amelyet nem sikerül kölcsönös megegyezéssel megoldani, lehetőség van a vita peren kívüli megoldására. A Felhasználó jogosult kérvényezni a vita peren kívüli megoldását az online dispute resolution platformján: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
  8. A Felhasználó bármikor fordulhat az Üzemeltetőhöz panasszal vagy megoldási javaslattal a Feltételek 6.12. cikkelyében megadott e-mail-címen keresztül.
  9. A Feltételek magyar nyelven készültek.
  10. A Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályát.
  11. A Feltételek érvényes és hatályos változata mindig elérhető a következő címen: https://www.tiplino.hu/feltetelek.
  12. Az Üzemeltetővel bármikor kapcsolatba léphet a következő e-mail-címen: ugyfel@tiplino.hu.
  13. A Feltételek ezen hangzása a következő időponttól érvényes: 2021.4.1.

Tényleg szeretné elveszteni a  15 % z összeget minden internetes vásárlásából?

Elég, ha ingyenesen regisztrál, így nem marad le semmilyen jutalomról.

Most pluszban szerezhet 2000 Ft összeget a vásárlásaiért. Minden jutalom után további bonuszjutalmat szerezhet azonos értékben. A bónuszjutalmakkal összesen 2000 Ft összeget szerezhet.

- vagy -
A regisztrációval egyetért a felhasználási feltételekkel és a személyes adatok feldolgozásával.
Van már fiókja? Jelentkezzen be