Az alábbi Felhasználási feltételekhez igazodik minden jogi viszony, amely a Tiplino.hu szolgáltatásai használata során jön létre.

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  1. A www.tiplino.hu címen, valamint a Tiplino mobilalkalmazáson elérhető internetes szolgáltatás (a továbbiakban csak "Szolgáltatás") üzemeltetője a Tipli s.r.o., cégjegyzékszám: 05399092, Na Poříčí 1067/25, 110 00 Prága 1 székhellyel, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság kereskedelmi jegyzéktárában, C részleg, 263037 sz. betét (a továbbiakban csak "Üzemeltető").
  2. Az alábbi feltételek szabják meg a Szolgáltatás Üzemeltetője és a felhasználók közti kölcsönös jogokat és kötelességeket (a továbbiakban csak "Feltételek") azzal, hogy felhasználó alatt minden olyan személyt értünk, aki bármilyen módon használja a Szolgáltatást (a továbbiakban csak "Felhasználó"). Minden Felhasználó köteles a Szolgáltatás használata előtt alaposan megismerkedni a Feltételekkel, és abban az esetben, ha nem ért egyet velük, tartózkodni a Szolgáltatás használatától. A Felhasználó egyetértését a Feltételekkel a Szolgáltatás használatával fejezi ki, és köteles azt megerősíteni a felhasználói fiók céljából létrehozott regisztráció esetén (a továbbiakban csak "Regisztráció").
  3. A Szolgáltatás célja lehetővé tenni a Felhasználóknak a cashbackjutalmak szerzését a harmadik feleknél vásárolt termékekért vagy szolgáltatásokért, illetve bónuszjutalmak szerzését (a továbbiakban csak "Jutalom"). A Szolgáltatás teljesen ingyenes.
  4. A Szolgáltatás használatához elengedhetetlen az internetkapcsolat. Az internetkapcsolat költségei a Felhasználót terhelik azzal, hogy az nem különbözik az alaptarifától.
 2. REGISZTRÁCIÓ

  1. A Jutalmak megszerzésének feltétele a Szolgáltatásra való Regisztráció, mivel a felhasználói fiók elengedhetetlen a Jutalmak bejegyzéséhez és kifizetéséhez.
  2. A felhasználói fiók közvetlenül a Regisztráció után jön létre. A Szolgáltatásra regisztrálhat e-mail-címmel vagy Facebookon létrehozott személyes fiókkal, Apple- vagy Google-fiókkal, azzal a feltétellel, hogy csak saját és létező e-mail-címről, illetve hiteles Facebook-, Google- vagy Apple-fiókról lehet szó. Minden Felhasználó csak egy Regisztráció létrehozására jogosult, és köteles valódi és pontos személyes adatokat feltüntetni. A Regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó köteles szükség esetén frissíteni. Amennyiben a Felhasználó több Regisztrációt hoz létre hamis adatokkal vagy egyező azonosító adatokkal (pl. telefonszám, bankszámlaszám) több Regisztráción belül, ez a Feltételek megszegésének minősül, és az Üzemeltetőnek joga van az ilyen fiókot törölni. A Felhasználó csak olyan berendezésen használhatja a Szolgáltatást, illetve igazgathatja a felhasználói fiókját, amelyet nem a Szolgáltatás más Felhasználójával együtt használ.
  3. A Felhasználó bármikor és indoklás nélkül kérvényezheti a felhasználói fiókjának törlését a Szolgáltatásban, mégpedig írásban az Üzemeltető címén vagy e-mailben az ugyfel@tiplino.hu címen.
  4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatásban használt bejelentkezési adatait titokban tartani, és nem jogosult harmadik személynek engedélyezni a felhasználói fiókja használatát. Ezen kötelesség be nem tartása esetén a Felhasználó felelős minden kárért, amely felhasználói fiókja harmadik fél általi használata során keletkezik. A Felhasználó biztonsági okokból köteles a Szolgáltatáshoz való hozzáféréskor egyedi jelszót használni, amely különbözik az e-mail-fiókjához használt hozzáférési adatoktól és más belépési adatoktól, amelyeket az interneten használ.
 3. JUTALMAK

  1. Az Üzemeltető cashbackszolgáltatás szolgáltatójaként lép fel, ill. biztosítja a Felhasználó részére a Jutalom biztosítására és kifizetésére irányuló tevékenységet, mégpedig az Üzemeltető szerződő partnerei által kínált termékek és szolgáltatások kifizetett árából (a továbbiakban csak "Partnerek") azzal, hogy hogy a szolgáltatások nyújtásáért az Üzemeltető provízióban részesül (a továbbiakban csak "Provízió"). Az Üzemeltető semmilyen esetben sem a termék eladója vagy a szolgáltatás nyújtója, amelyek a vásárlás vagy rendelés tárgyát képezik, és nem felelős a kézbesítésükért és az esetleges hibáikért, valamint az Üzemeltetőnél nem lehetséges érvényesíteni egyéb jogokat a vásárlással kapcsolatban.
  2. A termékek és szolgáltatások egyes Partnereknél való vásárlása után járó Jutalom aktuális értéke fel van tüntetve a Partnerek Szolgáltatás felületén lévő profilján. A Jutalom kiszámolásához való alapot (ti. hogy tartalmaz-e adót és más illetékeket, szállítási költséget és a használt fizetési módot, kedvezményeket stb.) a Partner határozza meg, így az egyes Partnereknél különböző lehet.
  3. A Jutalom megszerzéséhez elengedhetetlen, hogy a Felhasználó bejelentkezzen a felhasználói fiókjába az Üzemeltetőnél a termék vagy szolgáltatás vásárlásának pillanatában, mégpedig a Szolgáltatás felületén található Partner profilján lévő hivatkozásra kattintva. A Felhasználó végberendezésén található böngésző beállításai lehetővé kell hogy tegyék a sütik mentését. A Szolgáltatás és a Partner összeköttetését és a vásárlás azonosítását biztosító technológia szolgáltatója harmadik fél, így az Üzemeltető nem tudja garantálni a Jutalom automatikus jóváírását és működését, és az esetlegesen nem jóváírt Jutalomért nem felelős. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást olyan berendezésen használni, amelyen nem osztozik a Szolgáltatás más Felhasználójával.
  4. A vásárlásért játó Jutalmat rendszerint a vásárlást követő 48 órán belül jóváírjuk a Felhasználónak, mégpedig jóváírt Jutalom formájában, amely várakozik a Partner megerősítésére (a továbbiakban csak "Jóváírt jutalom"). Abban az esetben, ha ezen időtartamon belül nem kerül sor a Jóváírt jutalom jóváírására a Felhasználó fiókjában, a Felhasználó érvényesítheti a reklamációt a Jóváírt jutalom jóváírásának tárgyában az ún. Elégedettségi garancia [*3.7*] cikkelyének keretén belül. A Partner ezután megerősíti a Jóváírt jutalmat rendszerint a vásárlást követő 14–70 napon belül, és az adott Jutalom hozzáíródik a felhasználói fiókhoz mint kifizetendő megerősített Jutalom (a továbbiakban csak "Megerősített jutalom"). A Jutalom megerősítésére nem kerül sor, ha valamelyik szerződő fél eláll a szerződéstől. A Megerősített jutalmak kifizetése már 1 Ft összegtől kérvényezhető.
  5. A termékek vagy szolgáltatások vásárlásáért járó Jutalmakon kívül bónuszjutalmakat is szerezhet (a továbbiakban csak "Bónuszjutalmak"). Bónuszjutalmakat szerezhet például játékokon vagy marketingakciókon való részvételért vagy bizonyos teljesítményekért, mint pl. a böngészőbe való kiegészítő telepítéséért vagy a Szolgáltatás ajánlásáért (3.6. cikkely), továbbá mint kompenzációt az Elégedettségi garancia keretein belül történő reklamációért. A Felhasználó a Bónuszjutalmak kifizetését akkor kérvényezheti, ha felhasználói fiókján legalább 1400 Ft nem kifizetett Megerősített jutalom található, amelyet termékek vagy szolgáltatások vásárlásával szerzett azzal, hogy ezt az értéket az Üzemeltető bizonyos konkrét esetekben megváltoztathatja. A Bónuszjutalmak érvényessége a Felhasználó fiókjához való jóváírásuktól számított 12 hónap, ha az Üzemeltető nem határozz másként. Az érvényességi idő alatt nem kifizetett Bónuszjutalmak elvesznek, és a Felhasználónak nincs joga kérvényezni a kifizetésüket.
  6. Az Üzemeltető lehetővé teszi a Felhasználó számára Bónuszjutalom szerzését a Szolgáltatás ajánlásért. A Szolgáltatást egy személyes és egyedi referral link segítségével lehet ajánlani, amely elérhető a https://www.tiplino.hu/ajanlas-baratoknak címen. A hivatkozáson keresztül újonnan regisztrált Felhasználóért, aki a Szolgáltatáson keresztül legalább egy vásárlást véghez visz, és a Megerősített jutalmai összege eléri a 700 Ft-ot (ezt az összeget az Üzemeltető bizonyos konkrét esetekben megváltoztathatja), a Felhasználó Bónuszjutalmat szerez, amelynek aktuális értéke, a megszerzésének további feltételei és az így megszerezett Bónuszjutalmak számának korlátozása megtalálható a Szolgáltatás felületén (https://www.tiplino.hu/ajanlas-baratoknak). A Szolgáltatás ajánlásáért szerzett Bónuszjutalmak értékét, ugyanúgy a megszerzésének további feltételeit az Üzemeltetőnek jogában áll bármikor megváltoztatni. Szigorúan tilos a személyes referral link megosztása a Partnerek weboldalán vagy a közösségi oldalakon található profiljukon.
  7. Az Üzemeltető a Felhasználóknak ún. Elégedettségi garanciával szolgál. Abban az esetben, ha a Jóváírt jutalom jóváírása nem történik meg legkésőbb a Partnernél bekövetkezett vásárlást követő 48 órán belül, és egyúttal minden más ezen Feltételek által szabott feltétel be van tartva, az Üzemeltető a reklamáció alapján a Felhasználónak kompenzációt nyújt saját megítélése alapján Bónuszjutalom vagy más kedvezmény formájában.
  8. Ahhoz, hogy az Üzemeltető kifizesse a Felhasználónak a jutalmát, a Felhasználó köteles kitölteni a felhasználói fiókját a telefonszámával és a bankszámlaszámával együtt, amely ugyanolyan néven van vezetve, mint a Szolgáltatás felhasználói fiókjában megadott név. A Megerősített jutalmak kifizetése már 1 Ft összegtől kérvényezhető. A Bónuszjutalmak kifizetését akkor lehet kérvényezni, ha a Felhasználó fiókján legalább 1400 Ft nem kifizetett, termékek vagy szolgáltatások vásárlásáért szerzett Megerősített jutalom található azzal, hogy ezt az összeget az Üzemeltető bizonyos konkrét esetekben megváltoztathatja. A Jutalmak a Felhasználó a Szolgáltatás felületén benyújtott kérelme alapján fizetődnek ki.
  9. Az Üzemeltető nem köteles a Felhasználónak bármilyen Jutalmat nyújtani, és a Felhasználónak nincs joga a Jutalom kifizetését kérvényezni. A Jutalom nem lesz kifizetve a következő esetekben:
   1. A Felhasználó részén fellelhető okból kifolyólag nem lehet azonosítani a vásárlás megtörténtét;
   2. A Jutalom nem Megerősített jutalom (ti. a Jutalom bármilyen okból kifolyólag nem lett megerősítve a Partner által) vagy Bónuszjutalom;
   3. A Jutalom összege nem érte el a kifizetéshez szükséges minimális értéket;
   4. Letelik a Jutalom ezen Feltételek által meghatározott érvényességi ideje;
   5. A felhasználói fiók törölve lett a Jutalmak kifizetésének kérvényezése előtt;
   6. A Partner nem fizeti ki az Üzemeltetőnek a províziót a végbement vásárlás közvetítéséért;
   7. A Jutalom megszerzése ezen Feltételek megszegése által történt;
  10. A Felhasználó nem jogosult bármilyen Jutalom kifizetésének kérvényezésével közvetlenül a Partnerhez fordulni, és köteles a Szolgáltatással kapcsolatos bármilyen problémával az Üzemeltetőhöz fordulni.
  11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jutalom adóztatás alá eshet az érvényes jogi előírások szerint, és az adóztatásért kizárólag a Felhasználó felelős.
  12. A felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha két éven belül legalább egy áru és/vagy szolgáltatás vásárlásáért járó jutalom nem kerül jóváírásra a felhasználó felhasználói számláján, úgy a vevő számláján lévő összes jutalom megszűnik. Ebben az esetben a jutalmak kártérítés nélkül lejárnak.
 4. KEDVEZMÉNYEK

  1. A Jutalmakon kívül a Szolgáltatás Üzemeltetője információkat is nyújt a Felhasználóknak a Partnerek által nyújtott kedvezményekről és kedvezményes kuponokról, amelyeket a vásárlás során felhasználhat. A kedvezményekről szóló információk kizárólag a Partnerek közvetített információi, így az Üzemeltető nem kezeskedik a helyességükért, teljességükért és felhasználhatóságukért, és nem felelős a Felhasználó káráért, amely a felhasználásukkal keletkezett.
  2. A Szolgáltatás által közölt Információk kizárólag tájékoztató jellegűek, semmilyen esetben sem képeznek ajánlatot (ajánlatot szerződés megkötésére) vagy nyilvános ígéretet a Partner vagy az Üzemeltető részéről. Amennyiben a Felhasználó közvetlenül a Partnertől szerzett információiból nem következik más, a kedvezményekre, amelyekről a Szolgáltatás információkat közölt, nem keletkezik jogigény, és ezek a kedvezmények jogilag nem behajthatók. Az Üzemeltető nem felelős a kedvezmények törléséért vagy korlátozásáért, esetleg más változásért a kedvezmények feltételeiben a Partner részéről.
 5. ADATVÉDELEM

  1. A Szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatosan megadott privát szféra és a személyes adatok védelmének alapelvei egy különálló dokumentumban találhatóak a https://www.tiplino.hu/egyetertes-a-szemelyes-adatok-felhasznalasaval címen, amelyek elválaszthatatlan részét képezik ezen Feltételeknek. A Feltételekkel együtt a Felhasználó egyetért az alábbi adatvédelmi elvekkel is.
 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A Felhasználó nem jogosult az Üzemeltető megalapozott érdekével és/vagy annak céljával ellentétben használni a Szolgáltatást, vagy bármilyen módon kijátszani a Szolgáltatás működésének alapelveit.
  2. Az Üzemeltető jogot formál arra, hogy ha a Felhasználó bármilyen módon megsérti ezen Feltételeket vagy más kötelező jogi előírásokat, saját elbírálása és a megszegés mértéke alapján nem köteles jóváírni vagy kifizetni a Jutalmat és/vagy kárpótlás nélkül törölni a felhasználói fiókját.
  3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás része vagy tartalma, beleértve az Információkat, jogilag védett szellemi tulajdont képezhet. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a www.tiplino.hu címen elérhető webkiterjesztés által használhatja, illetve a Tiplino mobilalkalmazás segítségével az Üzemeltető által szándékolt általános használat céljából. Érdeklődés estén a Felhasználó telepítheti a Tiplino böngészőbe való add-on kiegészítőjét abból a célból, hogy az automatikusan figyelmeztesse a Partnerektől lehetségesen megszerezhető Jutalmakra a weboldaluk látogatásakor. A Szolgáltatást, annak bármelyik részét vagy tartalmát nem engedélyezett más célból használni az Üzemeltető vagy az adott jogok tulajdonosa, főképp a Partnerek előzetes engedélye nélkül.
  4. A Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem használhat olyan eljárásokat, szoftvereszközöket vagy szkripteket, amelyek negatív hatással lehetnek a Szolgáltatás működésére, elsősorban amelyek megzavarnák a Szolgáltatás működőképességét vagy az aránytalan megterhelését okoznák. A Felhasználó nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szolgáltatásba való jogtalan beavatkozást képezne a céljára és a működésére való tekintettel.
  5. Az Üzemeltető jogot formál arra, hogy a Szolgáltatásnak nem kell folyamatosan elérhetőnek lennie, mégpedig technikai problémák vagy rendszeres karbantartás miatt. Az Üzemeltető jogot formál a Szolgáltatás változtatására vagy bármikori beszüntetésére. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználónak okozott károkért, amelyek a Szolgáltatás elérhetetlensége, változásai vagy működésének beszüntetése miatt következtében létre.
  6. Az Üzemeltető jogosult ezen Feltételeket bármikor a szükséges terjedelemben egyoldalúan megváltoztatni, mégpedig a Szolgáltatás változása, az Üzemeltető oldalán létrejött változások vagy az érvényes jogi előírások változásának értelmében.
  7. Abban az esetben, ha az Üzemeltető és a Felhasználó (aki egyben fogyasztó is) között vita jön létre, amelyet nem sikerül kölcsönös megegyezéssel megoldani, lehetőség van a vita peren kívüli megoldására. A Felhasználó jogosult kérvényezni a vita peren kívüli megoldását az online dispute resolution platformján: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
  8. A Felhasználó bármikor fordulhat az Üzemeltetőhöz panasszal vagy megoldási javaslattal a Feltételek 6.12. cikkelyében megadott e-mail-címen keresztül.
  9. A Feltételek magyar nyelven készültek.
  10. A Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályát.
  11. A Feltételek érvényes és hatályos változata mindig elérhető a következő címen: https://www.tiplino.hu/feltetelek.
  12. Az Üzemeltetővel bármikor kapcsolatba léphet a következő e-mail-címen: ugyfel@tiplino.hu.
  13. A Feltételek ezen hangzása a következő időponttól érvényes: 2021.4.1.

Tényleg szeretné elveszteni a  15 % z összeget minden internetes vásárlásából?

Elég, ha ingyenesen regisztrál, így nem marad le semmilyen jutalomról.

Most pluszban szerezhet 2000 Ft összeget a vásárlásaiért. Minden jutalom után további bonuszjutalmat szerezhet azonos értékben. A bónuszjutalmakkal összesen 2000 Ft összeget szerezhet.

- vagy -
A regisztrációval egyetért a felhasználási feltételekkel és a személyes adatok feldolgozásával.
Van már fiókja? Jelentkezzen be